Št. objave Naslov
274. Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED)
275. Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F)
276. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-B)
277. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A)
278. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn
279. Uredba o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča
280. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci
281. Odlok o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena
282. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
283. Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018
284. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2018
285. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave o prenehanju Ustanove za Slomškovo cerkev v Košakih
286. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija EST, Evropa poje skupaj, Europe sings together, ustanova
287. Popravek Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017