Št. objave Naslov
3038. Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti
3039. Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti
3040. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj
3041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
3042. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek