Št. objave Naslov
2307. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
2308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice
2309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij
2310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura
2311. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
2312. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija in razlaga Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
2313. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gornji Petrovci
2314. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode
2315. Odlok o razglasitvi Hafnerjeve kapelice v Preski za kulturni spomenik lokalnega pomena
2316. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode
2317. Odlok o turistični taksi v Občini Medvode
2318. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2018
2319. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Medvode
2320. Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode
2321. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica
2322. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
2323. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2018