Št. objave Naslov
2116. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kampali, v Republiki Ugandi
2117. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Kampali, v Republiki Ugandi
2118. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2018
2119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika
2120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del
2121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del