Št. objave Naslov
1910. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v občini Šenčur
1911. Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov
1912. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018
1913. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina
1914. Odlok o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena
1915. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena
1916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018
1917. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Razkrižje
1918. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Šmarje pri Jelšah
1919. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
1920. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi