Št. objave Naslov
348. Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo
349. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih
350. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino
351. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov
352. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah
353. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana
354. Popravek Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
355. Popravek Sprememb Statuta Občine Žirovnica