Št. objave Naslov
2681. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
2682. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor
2683. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj
2684. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje
2685. Sklep o začetku priprave šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN6
2686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice
2687. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2688. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2017
2689. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dragotinci – Stramič
2690. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2691. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
2692. Statut Občine Šmarje pri Jelšah
2693. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah