Št. objave Naslov
2380. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2381. Uredba o zelenem javnem naročanju
2382. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
2383. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91
2384. Pravilnik o opozorilih o škodljivosti pitja alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah
2385. Pravilnik o barvilih, ki se lahko dodajajo zdravilom
2386. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi
2387. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
2388. Obvestilo občinam in interesnim organizacijam