Št. objave Naslov
2330. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2331. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
2332. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto
2333. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
2334. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
2335. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
2336. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
2337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
2338. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«
2339. Sklepi o razrešitvi predsednic volilnih komisij
2340. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
2341. Certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v zborniku letalskih informacij
2342. Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2343. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Cankova
2344. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
2345. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena