Št. objave Naslov
2000. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017