Št. objave Naslov
3220. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (RZ2015)
3221. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin in 55. člen Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 nista v neskladju z Ustavo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
3222. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2017
3223. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2017
3224. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016-rebalans I.
3225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu