Št. objave Naslov
3207. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (OdUZ70a)
3208. Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70a)
3209. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K)
3210. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)
3211. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30)
3212. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
3213. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci
3214. Pravilnik o bibliotekarskem izpitu
3215. Pravilnik o prijavi in odjavi gostov
3216. Sklep o uporabi Smernic o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij
3217. Sklep o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU
3218. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
3219. Letni program statističnih raziskovanj za 2017 (velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)