Št. objave Naslov
2468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
2469. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.
2470. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2471. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
2472. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIČ-003 IG) – južni del
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje