Št. objave Naslov
202. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre
203. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov
204. Poročilo o gibanju plač za november 2015
205. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja
206. Revalorizacija minimalne letne tarife
207. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane
208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu