Št. objave Naslov
507. Sklep o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje
508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
509. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020
510. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni
511. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih