Št. objave Naslov
454. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
455. Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin
456. Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov
457. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
459. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2016
460. Popravek Statuta Občine Slovenske Konjice