Št. objave Naslov
3743. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (RZ2014)
3744. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3745. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
3746. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Slovenske Konjice
3747. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2016
3748. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016
3749. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava