Št. objave Naslov
2804. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2805. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2806. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
2807. Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020