Št. objave Naslov
2749. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli za programsko obdobje 2015–2020
2750. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bistrica ob Sotli
2751. Odlok o preimenovanju dela ulic vasi Črenšovci v »Trg Jožefa Klekla«
2752. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata svetnice Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjo kandidatko
2753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina