Št. objave Naslov
2680. Ukaz o pomilostitvi obsojenke
2681. Ukaz o pomilostitvi obsojenca
2682. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji
2683. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji
2684. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
2685. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami
2686. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
2687. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
2688. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
2689. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)
2690. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator (slepi in slabovidni)
2691. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA SONJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
2692. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi USTANOVE UMANOTERE – SLOVENSKE FUNDACIJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, USTANOVE
2693. Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
2694. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2015
2695. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani
2696. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)
2697. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN za območje K-9 Šole
2698. Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica
2699. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
2700. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci
2701. Razpis ponovnih volitev člana Občinskega sveta Občine Šentrupert
2702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
2703. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)