Št. objave Naslov
2627. Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije
2628. Sklep o vsebini načrtov sanacije bank in hranilnic
2629. Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino
2630. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
2632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
2633. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči
2634. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015–2020
2635. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2015
2636. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente