Št. objave Naslov
2579. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v San Sebastianu, v Kraljevini Španiji
2580. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v San Sebastianu, v Kraljevini Španiji
2581. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2582. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Republike Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
2583. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Demokratične socialistične republike Šri lanke v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
2584. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2585. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2586. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2587. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2588. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2589. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2590. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2591. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2592. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2593. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
2594. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
2595. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
2596. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
2597. Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
2598. Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu
2599. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi FUNDACIJE PROJECT HUMANE, ustanove za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči ogroženim živalim
2600. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa
2601. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Upravnega sodišča RS
2602. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
2603. Poročilo o gibanju plač za junij 2015
2604. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi redarske službe v Občini Ilirska Bistrica
2606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica
2607. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik
2608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin
2609. Akt o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
2610. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015–2020
2611. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
2612. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
2613. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
2614. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
2615. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2616. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žiri na naslednjega kandidata
2617. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2618. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
2619. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
2620. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
2621. Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač
2622. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2623. Odlok o razglasitvi Sinagoge v Mariboru za kulturni spomenik državnega pomena
2624. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2625. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
2626. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015