Št. objave Naslov
1599. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Jesenicah na Dolenjskem
1600. Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov
1601. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1602. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
1603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
1604. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih
1605. Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
1606. Obvestilo o ukinitvi monografij za antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium novyi alfa) za uporabo v veterinarski medicini (0339), antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens beta) za uporabo v veterinarski medicini (0340) in antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens epsilon) za uporabo v veterinarski medicini (0341) iz Evropske farmakopeje
1607. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1608. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste