Št. objave Naslov
1151. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
1152. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)
1153. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
1154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1155. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobrova - Polhov Gradec
1156. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014
1157. Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci