Št. objave Naslov
770. Sklep o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII)
771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za mestno središče Gaberje II. del – faza 1