Št. objave Naslov
504. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Rb2015)
505. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D)
507. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15-1)
508. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Urad predsednika Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPUP15)
509. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPRacS15-1)
510. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPUS15-1)
511. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
512. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2015