Št. objave Naslov
3667. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji
3668. Odločba o imenovanju Irene Kuzme za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3669. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015
3670. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
3671. Sklep o začasnem financiranju Občine Mokronog - Trebelno v obdobju januar–marec 2015
3672. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2015
3673. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2015
3674. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015
3675. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3676. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2015
3677. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3678. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2015
3680. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2015
3681. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015
3682. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sevnica
3683. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
3684. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2015
3685. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2015
3686. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov