Št. objave Naslov
3646. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1l)
3647. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
3648. Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)
3649. Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A)
3650. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B)
3651. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
3652. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
3653. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
3654. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
3655. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2015
3656. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2015
3657. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2015
3658. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014
3659. Sklep o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2015
3660. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015
3661. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014
3662. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper
3663. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014
3664. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2015
3666. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2015