Št. objave Naslov
3433. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3434. Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil
3435. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3436. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3437. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta
3438. Letni program statističnih raziskovanj za 2015 (velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)
3439. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje