Št. objave Naslov
3225. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2014
3226. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
3227. Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
3228. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v najem
3229. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3230. Poročilo o izidu volitev za župana (1. krog) in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje
3231. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 5. 10. 2014
3232. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina
3233. Poročilo o izidu volitev Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
3234. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina dne 5. oktobra 2014
3235. Poročilo o izidu volitev za župana, člane Občinskega sveta Občine Štore in člane sveta Krajevne skupnosti Svetina
3236. Pravilnik o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
3237. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3238. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3239. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 5. oktobra 2014
3240. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 5. oktobra 2014
3241. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 5. oktobra 2014
3242. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec
3243. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
3244. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
3245. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
3246. Poročilo o gibanju plač za avgust 2014