Št. objave Naslov
2850. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
2851. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji
2852. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
2853. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU)
2854. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ajdovščina
2855. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki
2856. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
2857. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
2858. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2859. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško
2860. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2861. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014
2862. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014
2863. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu
2864. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra