Št. objave Naslov
23. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
24. Uredba o spremembah Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih
25. Sklep o razglasitvi dneva slovenskega znakovnega jezika
26. Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena
27. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014
28. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
29. Sklep o preklicu sklepa o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta