Št. objave Naslov
3483. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
3484. Letni program statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
3485. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2013
3486. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
3487. Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj
3488. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013/II.