Št. objave Naslov
3434. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
3435. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
3436. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
3437. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)
3439. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
3440. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec