Št. objave Naslov
238. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
239. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2012
240. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2012
241. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
242. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
244. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
245. Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
246. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojih v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica