Št. objave Naslov
3184. Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013
3185. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013
3186. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
3187. Odlok o mladini v Občini Trebnje
3188. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013
3189. Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva