Št. objave Naslov
231. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2013
232. Znesek minimalne plače
233. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
235. Poročilo o gibanju plač za november 2012
236. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje
237. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana