Št. objave Naslov
2811. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji
2812. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2813. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje
2814. Odločba o soglasju k odločitvi uprave ustanove o spremembi sedeža Mednarodne fundacije – ustanove za promocijo bosanske piramide sonca
2815. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2013
2816. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2817. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika v 4. okrajni volilni komisiji II. volilne enote
2818. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
2819. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013
2820. Statut Občine Polzela
2821. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela
2822. Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Polzela
2823. Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž
2824. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2013
2825. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
2826. Popravek Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)