Št. objave Naslov
2801. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
2802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
2803. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2013
2804. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
2805. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
2806. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2013
2807. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2
2808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
2809. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
2810. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste