Št. objave Naslov
2766. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Indiji
2767. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
2768. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
2769. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki
2770. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turkmenistan
2771. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
2772. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2773. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2774. Splošni akt o varnosti omrežij in storitev
2775. Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov
2776. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2013
2777. Odpoved Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vključno z njeno tarifno prilogo
2778. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
2779. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
2780. Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
2781. Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
2782. Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju