Št. objave Naslov
2742. Pravilnik o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
2743. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
2744. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013
2745. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
2746. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti Občine Krško št. 2/2013