Št. objave Naslov
201. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
202. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
205. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
206. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta v prodajo in obtok
207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013
208. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture
209. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
210. Cenik zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
211. Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda RIS Dvorec Rakičan v plačni razred
212. Statut Mestne občine Novo mesto
213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
219. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
220. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
221. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
222. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
223. Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
224. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
225. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
226. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
227. Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve
228. Pravilnik o izračunu minimalne zajamčene donosnosti
229. Sprememba Notarske tarife
230. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog)