Št. objave Naslov
2053. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča
2054. Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
2055. Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov
2056. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
2057. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 9. 9. 2013 do 20. 12. 2013
2058. Sporazum št. 004-146/2013/2
2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
2060. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami
2061. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Puconci