Št. objave Naslov
4297. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
4298. Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz
4299. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
4300. Odločba o ugotovitvi, da 61. člen Zakona o mednarodni zaščiti ni v neskladju z Ustavo, o razveljavitvi 60. člena in prvega odstavka 62. člena Zakona o mednarodni zaščiti in o ugotovitvi, da je prvi odstavek 63. člena Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo
4301. Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
4302. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
4303. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012
4304. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
4305. Odlok o Strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur
4306. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur
4307. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loški Potok
4308. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Metlika
4309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto
4310. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter - Vrtojba