Št. objave Naslov
3717. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RZ2012)
3718. Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014-A)
3719. Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015)
3720. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14-1)
3721. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15)
3722. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPDZ14)
3723. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPDZ15)
3724. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic za leto 2014 (OdRSPVČP14)
3725. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic za leto 2015 (OdRSPVČP15)
3726. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni svet Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPDS14)
3727. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPRacS14)
3728. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPRacS15)
3729. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2014 (OdRSPDRK14)
3730. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2015 (OdRSPDRK15)
3731. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUS14)
3732. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 (OdRSPUS15)