Št. objave Naslov
3693. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
3694. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2013
3695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2
3696. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Divača za leto 2012
3697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
3698. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2013
3699. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2013
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
3701. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
3702. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič
3703. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013