Št. objave Naslov
3392. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva«
3393. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«
3394. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Most, ustanove«
3395. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Ustanove – fundacije za pomoč otrokom Pikica«
3396. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski«
3397. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«
3398. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«
3399. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
3400. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica
3401. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
3402. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
3403. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
3404. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
3405. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
3406. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja