Št. objave Naslov
2550. Sklep o obeležitvi evropskega dne spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov
2551. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
2552. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
2553. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci
2554. Sklep o določitvi – uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
2555. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica
2556. Odlok o imenovanju ulice Ob Borovniščici
2557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
2558. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče