Št. objave Naslov
1615. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Rb2012)
1616. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-B)
1617. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12)
1618. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2012 (OdRSPDZ12)
1619. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2012 (OdRSPDS12)
1620. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto 2012 (OdRSPUS12)
1621. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«
1622. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi na naslednjega kandidata
1623. Cenik daljinskega ogrevanja
1624. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri
1625. Popravek Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku
1626. Popravek Sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«