Št. objave Naslov
3855. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (OdRSPODU13)
3856. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14)
3857. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2013 (OdRSPUSDZ13)
3858. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUSDZ14)
3859. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013
3860. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2013
3861. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
3862. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2013